Het Spirituele Pad van de Zeven Stralen

Het Spirituele Pad van de Zeven Stralen

 

De vijf workshops:

Meesters van de 7 Stralen

Aartsengelen van de 7 Stralen

Elohim van de 7 Stralen

Chakra’s en de 7 Stralen

De vijf hogere stralen en chakra’s

Lestijden in Amsterdam 2024

De 5 hogere stralen en chakra’s

Data en Lestijden: Zaterdag 10.30 uur-13.00 uur

27  jan:  8e straal en 8e chakra / zeeschuimgroen-violette straal

24 febr:  9e straal en 9e chakra / groen-blauwe straal

23 mrt: 10e straal en 10e chakra / parelmoure straal

27 apr: 11e straal en 11e chakra / roze-oranje straal

25 mei: 12e straal en 12e chakra / gouden straal

22 juni: Drievoudige vlam in het hart / Stralen Elohim voorhoofd

13  juli: Integratie van de stralen

Kosten: € 325,-

De oneindige stroom van kosmische energie die vanuit de Goddelijke bron het hele universum doorstroomt, bestaat uit 7 geopenbaarde kosmische stralen en zeven geheime stralen. Iedere straal vertegenwoordigt bepaalde unieke aspecten en krachten van het Goddelijke bewustzijn, die in de hele schepping tot uitdrukking gebracht worden.

Iedere straal heeft ook een unieke trillingsfrequentie en kleur

De 1e straal is blauw 
en staat voor Goddelijke Wil, wilskracht, Goddelijk plan en doel, bescherming, macht en kracht.

De 2e straal is goud-geel 
en staat voor verlichting, wijsheid en bewustzijn.

De 3e straal is roze 
en drukt Goddelijke liefde en inspiratie uit.

De 4e straal is wit. 
Het is de ascentievlam, de witte vuurkern die binnenin alle stralen te vinden is.
Het staat voor zuiverheid, harmonie, balans en perfectie.

De 5e straal is groen. 
De straal is de manifestatie van Goddelijke waarheid, perfectie en genezing.

De 6e straal is purper met goud.
De straal is de straal van vrede, devotie, altruïsme en dienstbaarheid.

De 7e straal is violet. 
Het is de straal van vrijheid,
vergeving, compassie, magie, transmutatie en zuivering van karma.

De zeven sferen van het causale lichaam

Rondom de Grote Centrale Zon vormen de 7 kosmische stralen, zeven sferen van licht. (Kosmische causaal lichaam).
Na de geboorte van de ziel in de witte vuurkern van de Grote Centrale Zon, reist de ziel voor lange tijd door de 7 causale sferen en neemt in elke sfeer de vibraties van het Goddelijk bewustzijn op. De ziel vormt zo rondom haar eigen witte vuurkern, haar causale lichaam, uit 7 sferen/ stralen bestaand. Tijdens haar reis verzamelt de ziel in iedere sfeer van het causale lichaam talenten/ potenties, die ze tijdens haar incarnaties gaat ontdekken, ontwikkelen en tot uitdrukking probeert te brengen.
De uitdrukking van deze potenties is de unieke opdracht van de ziel in het Goddelijke plan. Alle positieve ervaringen, energieën en karmas worden opgeslagen in het causale lichaam, waardoor het causale lichaam zich ontwikkelt en de potenties en krachten van de 7 sferen/stralen zich meer en meer kunnen openbaren en uiteindelijk meesterschap over de stralen wordt verkregen.

Alle lichamen van een mens bevinden zich op een van de stralen. Het fysieke, emotionele en mentale lichaam hebben een bepaalde straal. Ook de persoonlijkheid heeft een bepaalde straal. Door verschillende incarnaties, waarop de stralen van de lichamen veranderen, leert de mens te werken met de energieën van de verschillende stralen.

Het zielelichaam bevind zich op een straal die voor meerdere incarnaties hetzelfde blijft. Als de spirituele beoefenaar meer en meer in contact komt met de ziel en ziele-energie in begint te stromen, wordt hij in contact gebracht met de ashram/ de meester van zijn ziele-straal. Eerst onbewust en later bewust.

Door te werken met de Meesters, de Aartsengelen en de Elohim van de zeven Stralen, die meesterschap hebben over een van deze stralen, kunnen we onze lichtfrequentie van de specifieke straal verhogen, obstakels op de straal sneller verwijderen, onze krachten en potenties op de straal belichamen. Zij kunnen ons helpen meesterschap over een straal te krijgen en zo ons ascencieproces te versnellen.
Ascencie betekent terugkeren naar het hart van God, onze witte vuurkern in het causale lichaam. Om ascencie te bereiken en het bewustzijn van het Goddelijke te vinden, moeten we als discipel op het pad van de zeven stralen, meesterschap bereiken over elk van de 7 stralen. (karma moet voor 51% uitgewerkt zijn).

Elohim van de zeven stralen

De Elohim zijn de hoogste vertegenwoordigers van de 7 Stralen van het Goddelijke bewustzijn. Zij staan aan het hoofd van de kosmische spirituele hiërarchie.
Samen met de Grote Kosmische wezens dragen ze de hoogste concentratie en hoogste lichtfrequentie. De zeven grote Elohim en hun vrouwelijke partners zijn de grote scheppers van de vorm. Ze gaan over de schepping van sterren, planeten en het fysieke leven.
De 7 Elohim belichamen de geestelijke vibratie van de 7 stralen volledig. Het licht en de kracht van iedere straal wordt door het specifieke kosmische paar door het hele universum verspreid.

Eerste straal: Elohim Hercules en Amazonia
Tweede straal: Elohim Apollo en Lumina
Derde straal: Elohim Heros en Amora
Vierde straal: Elohim Purity en Astrea
Vijfde straal: Elohim Cyclopia en Virginia
Zesde straal: Elohim Peace en Aloha
Zevende straal : Elohim Arcturus en Victoria

De Aarstengelen van de zeven stralen

De Aartsengelen zijn de hoogste engelen. Het zijn de boodschappers van het Licht, hemelse lichtwezens, de mediators tussen hemel en aarde. Ze werken als gidsen, leraren, genezers, beschermers, doorgevers van de kosmische, zonne – en planetaire, hogere energieën aan de mensen. Ze helpen om hogere lichtfrequenties in de lichamen op te bouwen en helpen de hogere auralichamen op te bouwen. De hiërarchieën van (aarts)engelen werken voortdurend samen met de Elohim, kosmische wezens en meesters om het Goddelijk plan te versnellen.

Eerste straal: Aartsengelen Michael en Faith
Tweede straal: Aartsengelen Jophiel en Christine
Derde straal: Aartsengelen Chamuel en Charity
Vierde straal: Aartsengelen Gabriel en Hope
Vijfde straal: Aartsengelen Raphael en Mary
Zesde straal: Uriel en Aurora
Zevende straal: Zadkiel en Holy Amethyst

Meesters van de zeven stralen

De Meester van een straal is een geascendeerde meester, die het aardse pad doorlopen heeft en alle initiaties voor ascencie verkregen heeft. Hij werkt als het hoofd (leraar) op de straal en werkt om de krachten/ energieën van de straal door te geven aan de spirituele hierarchie, aan de aarde om het Goddelijke plan op aarde te helpen manifesteren. De meester werkt voortdurend samen met adepten, discipelen en aspiranten op dezelfde straal.
Als je werkt onder een meester/ ashram wordt je begeleid op je spirituele pad om de energieën van een bepaalde straal te beheersen en de potenties van de straal te manifesteren, bepaald werk te doen op aarde.

Eerste straal: Meester El Morya

Tweede straal: Meester Lanto

Derde straal: Meester Paul de Venetiaan

Vierde straal: Meester Serapis Bay

Vijfde straal: Meester Hilarion

Zesde straal: Lady Nada en Meester Sananda

Zevende straal: Meester Saint Germain

De chakra’s en de zeven stralen

De vibraties van de zeven stralen komen onze aura binnen via de zeven chakra’s.
De chakra’s zijn specifiek verbonden met een van de zeven stralen. Via de chakra’s kunnen we communiceren met onze verschillende auralichamen en met de verschillende dimensies en frequenties om ons heen.
Dagelijks komen de Goddelijke energieën naar beneden om onze lichamen en chakra’s te vullen met Goddelijke licht en energieën. Hoe meer licht we in de chakra’s vast kunnen houden, hoe beter we via de chakra’s de krachten en potenties van het causale lichaam tot uitdrukking kunnen brengen in ons dagelijkse leven.
Iedere chakra is verbonden met de lichtfrequentie en kleur van een van de zeven stralen. De kleuren die hier voor de chakra’s gegeven worden zijn de kleuren van het begin van de nieuwe tijd.

Basischakra: 4e straal, witte kleur
Sacrale chakra: 7e straal, violette kleur
Zonnevlecht chakra: 6e straal, purper-goud kleur
Hart chakra: 3e straal, roze kleur
Keel chakra: 1e straal, blauwe kleur
Voorhoofdschakra: 5e straal, groene kleur
Kruin chakra: 2e straal, goud-gele kleur

In de workshops zullen we contact maken met de specifieke energieën van de zeven Stralen, de Meesters, de Aartsengelen, de Elohim, of de chakra’s. In de lessen zullen we onder anderen werken met meditatieoefeningen, mantra’s, decrees voor de specifieke stralen, healingwerk, reizen naar de spirituele ashrams en retraites.

Elke les bevat een theoriedeel over de stralen in verbinding met de Specifieke Meester, Elohim, Aartsengelen of chakra’s.

De vijf Hogere Stralen en Chakra’s

De oneindige stroom van kosmische energie die vanuit de Grote Centrale Zon het hele universum doorstroomt, bestaat uit zeven geopenbaarde stralen die al lang bekend zijn in de esoterische scholen en vijf Hogere stralen, die lang geheim zijn gehouden. De vijf Hogere stralen zijn vanaf de jaren ’70 weer meer bekend aan het worden en zij zullen in samenwerking met de Spirituele ontwikkeling van de mensheid steeds actiever worden.

De vijf stralen zijn verbonden met de Hogere chakra’s en de hogere kwaliteiten van de zeven eerste stralen. De hogere stralen hebben een mysterieuze en multi-dimensionele kwaliteit. Hun inwerking veroorzaakt een grotere sensitiviteit in het bewustzijn en deze stralen zuiveren en verspiritualiseren onze aura en lichaam op een diep niveau. Zij verdiepen onze connectie met onze Ziel en Goddelijke essentie.

In dit blokje zullen we o.a werken met de hogere chakra’s, kleuren van de hogere stralen, de Meesters, Aartsengelen en Elohim die bij deze stralen horen.

8e straal:  Lady Nada- Aartsengelen Auriel en Alena- Elohim Surya/ zeeschuimgroen-violette straal

9e straal: Lady Mary- Aartsengelen Celestel en Celena –Elohim Hyperion/ groen-blauwe straal

10e straal: Lady en Meester Andromeda- Aartsengelen Christiel en Christela- Elohim Kronos/ parelmoure straal

11e straal: Lady Quan Yin- Aartsengelen Soliel en Astrela- Elohim Cosmos/ roze-oranje straal

12e straal: Lady Pallas Athena- Aartsengelen Virtuel en Vestrea- Elohim Regulus/ gouden straal

Drievoudige vlam in het hart: vlam van Goddelijke Wil, Wijsheid en Liefde

Integratie van de 12 stralen

Adres:

Wethouder Ramstraat 28 
Amsterdam Zuid – Oost

Voor meer informatie bel 020 – 452 71 01
E-mailen kan ook via deze link >> Manvir Kaur.

Jaren ervaring

Hilda Heidsma werkt al meer dan 30 jaar met Subtiele energieën, Engelen en Lichtwezens.

More services