Angellight Healinggroep 2024

Angellight, Licht- en Healinggroep voor de nieuwe tijd

Op aarde is een nieuwe tijd aangebroken, een tijdperk dat lang geleden voorspeld is. De holografische beelden die onze werkelijkheid vormgegeven hebben, zijn snel aan het veranderen, door de steeds verder verhogende lichtfrequenties op Aarde en in het universum.

Deze steeds verhogende lichtfrequenties, resoneren door onze hele aura en door de cellulaire structuur van ons lichaam heen, om de diep ingeprente energieën die zich daar door de eeuwen heen opgehoopt hebben, los te breken, ze in beweging te brengen, om losgelaten en vervangen te worden door steeds hogere lichtsubstantie. Oude emoties, gedachtepatronen, zelfsabotage, negatieve ego-identificaties en systeemdenken moeten losgelaten worden, zodat het licht en de potenties van het Hoger Zelf meer en meer door het lichaam heen kunnen werken.

Het doel van deze Licht- en Healinggroep is om diepe healing op onzelf te doen, onze voorouders en het collectieve bewustzijn, oude patronen uit onszelf los te laten en een steeds verfijndere vorm te bouwen; onze lichtfrequentie te verhogen, ons lichtlichaam op te bouwen en een gelukkiger en mooiere werkelijkheid te scheppen. Onze ziele-potentie te vinden en deze te manifesteren als deel van onze dharma en gift om de Aarde en de mensen te helpen groeien naar het Licht en naar de manifestatie van de Hemel op Aarde. We zullen werken met geleide healings- en lichtmeditaties.

De (Licht)meditaties verhogen je lichtfrequentie, helpen om je lichtlichaam op te bouwen, verwijderen blokkades zodat de potenties van het Hoger Zelf geleefd kunnen worden, zuiveren het onderbewustzijn, verbeteren de hogere zintuiglijke vermogens, hebben een helend effect op lichaam en geest.  In de lichtmeditaties wordt gewerkt aan het helen van alle lagen van de aura, de chakras, hoger zelf structuren en het fysieke lichaam. Het loslaten en transformeren van oude emoties, gedachtepatronen, negatieve ego-identificaties en systeemdenken.

Dit jaar zullen we in de lichtmeditaties werken met de 9 dimensies – 1D t/m 9D.

Geplande data voor 2024:

De Licht- en Healingmeditaties

We zullen o.a met de volgende onderwerpen werken:

Zaterdagen:

3 februari: 1D Aardekristal
2 maart: 2D Elementalen, Healingtempels in de Aarde
6 april: 3D Innerlijk kind/ man/ vrouw
4 mei: 4D Voorouders, Collectief bewustzijn
8 juni: 4D Vorige levens, zwarte magie stukken, contracten e.d.
13 juli: 5D Pleiadieërs van het Licht, Christusbewustzijn
7 september: 6D Sirische Aartsengelen, Merkaba activatie
5 oktober: 7D Arcturianen van het Licht, DNA activatie
9 november: 8D Orion, Lichttempels
7 december: 9D Centrale Zon, Spirituele en Cosmische Hierarchie, Andromedianen

Tijd: 10.30 uur.

Kosten: €195,-

Kosten: €20,- (per les)

Voor meer informatie: Telefoon 020 452 71 01 | E-mail: manvir.stardust@gmail.com Studio Mukanday | Wethouder Ramstraat 28 | 1107 CN Amsterdam Z-O | Telefoon: 020 – 4527101 | www.mukanday.nl

Jaren ervaring

Hilda Heidsma werkt al meer dan 30 jaar met Subtiele energieën, Engelen en Lichtwezens.

More services