Regressietherapie

Door middel van gesprekken krijgt de cliënt meer helderheid en inzicht in zijn problemen en de onderliggende thema’s en overtuigingen, In een regressie sessie gaat de cliënt terug naar de ervaring die ten grondslag ligt aan het probleem. De cliënt heeft deze ervaring meestal als traumatisch ervaren. Hierdoor is emotionele energie vastgezet, waardoor een energetische blokkade is ontstaan. Door deze ervaring opnieuw te beleven (en dit kan ook een ervaring uit een vorig leven zijn) maakt de cliënt de emotionele energie vrij, die het fysieke lichaam nog steeds vasthoudt. Hierdoor verdwijnt de blokkade die het probleem in stand hield. Samen wordt ook gewerkt om de negatieve overtuigingen die de cliënt op het tijdstip van het trauma over zichzelf en anderen gecreëerd heeft los te laten en deze te vervangen door positieve overtuigingen.

Een consult duurt gemiddeld 1 tot 1½ en kost € 100,- .

Jaren ervaring

Hilda Heidsma werkt al meer dan 30 jaar met Subtiele energieën, Engelen en Lichtwezens.

More services