Disclaimer

Niets uit deze internetsite mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch of mechanisch door fotokopieën of opnamen of op enige andere manier zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Studio Mukanday.

Aansprakelijkheid:

Deze site is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. Aan de inhoud van deze site kunnen op geen rechten of aanspraken worden ontleend op welke wijze dan ook.
De site is 100% onafhankelijk en eigendom van Studio Mukanday.

Teksten: Hilda Heidsma
Ontwerp/vormgeving: S&S Online Marketing