Privacy Statement

Studio Mukanday (Drs.Hilda Heidsma) hecht zeer veel belang aan de bescherming van uw privacy en de veiligheid van uw persoonsgegevens. Wij zullen uw persoonsgegevens uitsluitend verwerken in overeenstemming met de bepalingen van de Wet bescherming persoonsgegevens, alsmede overige toepasselijke privacy wet- en regelgeving.

Alleen als u via deze website een e-mail aan ons stuurt, verkrijgen wij uw persoonsgegevens. Studio Mukanday kan dit privacy statement van tijd tot tijd aanpassen (datum laatste aanpassing: 18-07-2008). Via de hyperlink “privacy statement” op de website kunt u de laatste versie te allen tijde inzien. Wij adviseren u dit regelmatig te doen, en in ieder geval op het moment dat u persoonsgegevens aan Studio Mukanday verstrekt.

Wat doen wij met uw gegevens?

Als u Studio Mukanday een e-mail zendt, zullen wij uw persoonsgegevens slechts gebruiken om u te informeren en op uw vragen of opmerkingen te reageren.

Uw rechten

U heeft het recht Studio Mukanday te te verzoeken u inzage te verlenen in uw persoonsgegevens en/of deze te verbeteren, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen. Een verzoek om inzage en/of correctie dient u schriftelijk kenbaar te maken aan

Studio Mukanday
Wethouder Ramstraat 28
1107CN Amsterdam Z-O
of
E-mail: Hilda Heidsma

Mocht u informatie van ons ontvangen en geen prijs stellen op verdere ontvangst daarvan, dan kunt u dit aangeven op bovengenoemd adres. Wij zullen u dan niet langer informatie sturen.

De veiligheid van uw persoonsgegevens

Studio Mukanday wil dat uw persoonsgegevens zo veilig mogelijk zijn. Wij streven dan ook naar een veilige overbrenging van uw persoonsgegevens van uw computer naar onze servers. Studio Mukanday heeft passende organisatorische maatregelen getroffen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige verwerking.

Contact

Voor vragen of opmerkingen aangaande het privacy-beleid kunt u contact opnemen met:

Studio Mukanday
Wethouder Ramstraat 28
1107CN Amsterdam Z-O
of
E-mail: Hilda Heidsma