Cursus 2023

De zes Rijken (Lokas) van het Levenswiel

Het transformeren van Negatieve Emoties vanuit Boeddhistische Psychologie en Meditaties.
Ieder mens zoekt naar Geluk in zijn leven en wil vrij zijn van Lijden. We lijden in ons leven vaak door sterke emoties die ons uit balans brengen, ons denken vertroebelen en waardoor we handelen en spreken op manieren waar we later spijt van hebben. Deze emoties kunnen ons zo in beslag nemen dat we onze ware Goddelijke Aard vergeten. Als we bepaalde negatieve patronen van denken, voelen, spreken en handelen vaak herhalen ontstaan ‘innerlijke werelden’ van pijn, lijden en fixatie in onszelf. De zes lokas kunnen gezien worden als innerlijke werelden, maar ook als uiterlijke werelden, die we in deze wereld, andere werelden en de tussenstaat kunnen ervaren.
In het Boeddhisme worden deze fixatiepatronen, die ons zuivere bewustzijn versluieren, de zes rijken (lokas) genoemd. Het kenmerk van elk rijk is een preoccupatie met één emotionele contractie, een emotie waar overdreven mee gereageerd wordt bij verandering, energieconfrontatie van buiten en/of van binnen, in plaats van dat er opening en acceptatie blijft in het hier en nu, waardoor alle levenskracht, creativiteit en open bewustzijn aanwezig kan blijven.
In deze cursus gaan we werken met de zes rijken om onze gewoontepatronen te leren herkennen en via meditaties te leren zuiveren. De meditaties focussen op de basis oorzaak van ons lijden: Boosheid, Hebzucht, Onwetendheid, Twijfel, Jaloezie en Trots. Hierdoor kan diepe Healing en Emotionele Transformatie plaatsvinden, waardoor we emotioneel leren beter in balans te blijven en hierdoor een vrijer en blijer mens worden.
De lessen bestaan uit een Theorie Deel en een Meditatie. De lessen zijn op zes zaterdagen één keer in de maand en kunnen in mijn ruimte in Amsterdam of via zoom gevolgd worden. De lessen beginnen om 10.30 uur
Data 2023:
28 januari – Het Helle rijk: Transformatie van Boosheid in Liefde
25 februari – Het Hongerige Geesten Rijk: Transformatie van Hebzucht in Vrijgevigheid
25 maart – Het Dierenrijk: Transformatie van Onwetendheid en Angst in Wijsheid
29 april – Het Mensen rijk: Transformatie van Twijfel en Gehechtheid in Directe Ervaring
27 mei – Het Half Goden rijk: Transformatie van Jaloezie in Openheid
24 juni – Het Goden rijk: Transformatie van Trots en Luiheid in Vrede
Tijd: 10.30- 12.30 uur
Kosten: €230,
*Het lesgeld kan in overleg in gedeelten betaald worden, *
Hilda heeft 20 jaar ervaring met Boeddhistische studie en beoefening en heeft een aantal jaren Boeddhistische lezingen en meditaties gegeven.
Voor meer info en opgave: Hilda Heidsma – Wethouder Ramstraat 28 – 1107CN Amsterdam
manvir.stardust@gmail.com – 020-4527101 /0620823344